لیبل چاپی فارس

کارت پستال لیبل چاپی ملموس است. حتي با وجود اينترنت، مردمان کماکان از دريافت و نگه داشتن اشياء ملموس استقبال مي کنند.

 

مهمتر از آن، کارت پستال ها خوانده مي شوند. مشتريان مي توانند فورا پيام شما را در ادامه لحظه اي که کارت پستال ها را از صندوق پستي مي گيرند، ببينند.

 

و بر مغایر ساير مواد بازاريابي که در ادامه پاکت طومار مي آيند، کارت پستال ها ديدن آنچه را که ارائه مي دهيد براي مشتريان شما آسان مي کند. در ادامه هم اکنون حاضر “باز” ??و براي قرائت مشتريان شما فراهم است.؟

 

با چاپ کارت پستال، مي‌توانيد بازاريابي خویش را با موردها زير زنده نگه داريد:

 

تبليغ پيشنهادات ويژه

معرفي متاع يا سرویس ها جديد

ترويج و در ادامه نتيجه هدايت ترافيک به وب سايت شما

حفظ رابطه با مشتريان فعلي

چگونه از بازاريابي کارت پستال حداکثر به کارگیری را ببريم

کارت پستال هاي تجاري يک ابزار بازاريابي قوی هستند. وقتي کارت پستال ها به درستي انجام شوند، مي توانند نرخ پاسخگويي بالايي ايجاد نمایند که باعث به فروش بيشتر مي شود.

 

در اينجا چندین خط مش براي موفقيت در ادامه بازاريابي کارت پستال آورده شده است:

 

 چشم اندازهاي دارای ارتباط را هدف قرار دهيد ليست مشترکين شما بايد شامل افرادي باشد که به به دست آوردن و فعالیت شما عشق مند میباشند يا ممکن هست عشق مند باشند. يک گياه‌خوار به يک استيک همه‌چيز که مي‌توانيد بخوريد علاقه‌اي نخواهد داشت، بنابراين اشخاص بالقوه مطلوب را تعیین کنيد.

 يک کمپين ايجاد کنيد. – ارسال يک کارت پستال نتايج عالي به ملازم نخواهد داشت. با ارسال آراسته کارت پستال براي مشتريان خود، با به دست آوردن و فعالیت خویش آشنا شويد

 پيام خویش را شخصي سازي کنيد – . ظواهر فن اي حیاتی هست و ايجاد رابطه با مشتريان شما نيز حیاتی است. يک پيام شخصي البته مختصر براي ايجاد رابطه با مشتريان خویش بیشتر کنيد. در ادامه ارتفاع تعطيلات به آن ها خوشامد بگوئيد يا در ادامه روز یگانه آن ها براي آن ها يک کارت پستال تبريک بفرستيد.

 پيام خویش را به يک طرح فروش تبديل نکنيد. – هرچند مي توانيد تبليغات و فروش را در ادامه کارت پستال خویش قرار دهيد، آن را در ادامه کانون پيام خویش قرار ندهيد. کارت پستال بايد به سطح بعدي در ادامه فروش باعث شود، نیکی پايان آن.

در اينجا ليبل هاي وينيل را طراحي مي کنيم: بهترين تعیین براي بسته بندي متاع شما

آيا نگران محو شدن برچسب بسته يا بطري خویش در ادامه اثر قرار گرفتن در ادامه معرض نور خورشيد يا محو شدن در ادامه اثر آب هستيد؟ برچسب هاي وينيل به میزان کافي محکم میباشند تا در ادامه زمان حمل و نقل بسته شما، هر دو عنصر را ملازم با حمل و نقل چندگانه تحمل کنند. چسب اين ماده تقريباً به هر سطحي به طور دایم مي چسبد. در ادامه قالب برش به میزان جداگانه براي به کارگیری با دست يا به شکل رول براي قرار دادن با يک توزيع کننده برچسب عرضه مي شود. از بين میزان هاي مربع، مستطيل، دايره يا بيضي براي هر دو فرمت تعیین کنيد يا چنانچه طرح خاصي در ادامه ذهن داريد، در ادامه میزان هاي سفارشي چاپ کنيد. براي آشنايي با طرز تولید ليبل هاي وينيل در ادامه اينجا در ادامه UPprinting به ادامه مطلب مراجعه کنيد.

 

 

 

چگونه ليبل هاي وينيل را ايجاد و چاپ کنيم؟

اگر ترجيح مي دهيد از برنامه تلویزیونی هايي نظیر Adobe InDesign، Photoshop يا Illustrator به کارگیری کنيد، کاغذ “Templates” را تعیین کنيد و فرمت دلخواه خویش را دانلود کنيد. فايل هاي قابل دانلود بر شالوده اندازه، صورت و جهت فهرست شده اند. فرمت‌هاي PDF، JPEG و Publisher (PUB) نيز در ادامه دسترس هستند.

 

قالبي را بر شالوده رویه التماس يا میزان گزینه نياز خویش تعیین کنيد.

برش به میزان در ادامه قطعات جداگانه ارائه مي شود. مي‌توانيد برچسب‌ها را در ادامه مجموعه‌هاي 50 تايي قرار دهيد تا به شما در ادامه توزيع و مديريت صدها برچسب امداد کند. ليبل هاي رول معمولا در ادامه تعداد 250 عدد به بالا پیشنهاد دیتا مي شوند. براي کساني که برچسب روي اقلام فله بیشتر مي نمایند تا در ادامه مدت دوران کوتاهي بسته بندي شوند توصيه مي شود.

 

شکل و میزان اي را تعیین کنيد که متناسب با بسته يا پیاله شما باشد.

در هر يک از چهار صورت استاندارد – مربع، مستطيل، دايره يا بيضي – تمامی در ادامه میزان هاي ریز تا وسیع براي هر دو میزان برش و رول قابل چاپ هستند. ليبل هاي وينيل برش خورده در ادامه انواع مشغول کننده ديگري نظیر قوس، شش ضلعي، قلب و ستاره انفجار نيز موجود هستند. چنانچه بعدها دلخواه شما فهرست نشده باشد، هر دو گونه برچسب داراي میزان هاي سفارشي هستند. براي کارت پستال هايي که مي توانيد از آن ها براي ايجاد بهترين کارت پستال به کارگیری کنيد.

 

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.