در آنتالیا مراکز دیدنی و باستانی فراوانی وجود دارد که گردشگران و مسافران می توانند از آن ها دیدن نموده و اوقات خوشی را بگذرانند. یکی از مکان های تاریخی در هر منطقه ای مسجد است. در آنتالیا نیز مساجدی از دوران گذشته وجود دارد که مکانی تاریخی محسوب شده و دیدن آن خالی از لطف نمی باشد. یکی از این مساجد مسجد محمد پاشا است که در قرن هجدهم ساخته شده است.

مسجد محمد پاشا آنتالیا

این مسجد از مهم ترین مساجد دوره عثمانی محسوب می شود. مسجد محمد پاشا در منطقه کالکاپیسی آنتالیا قرار گرفته است. این مسجد از یک گنبد اصلی بزرگ تشکیل شده که سه گنبد دیگر از طرف شرق و غرب و جنوب آن را احاطه کرده اند. یکی از نکات ظریف این است که داخل این مسجد زیبا با آیه های قرآنی تزیین شده است. این مسجد همه ساله شمار زیادی از گردشگران را به سمت خود جذب می کند.

مسجد محمد پاشا آنتالیا