اين غار یکی از مکان هایی است که گردشگران و توریست ها در آن به بازدید از مناظر خارق العاده و تماشای سنگهائي که تغيير شكل يافته اند می پردازند. یکی از نکات قابل توجه این غار این است که دیوارهای سنگی آن به شکل عجیب و باور نکردنی در طول مدت تغيير چندانی نداشته و مناظر زيباي و دیدنی را خلق نموده اند.

غار دامالاش آنتالیا

به علاوه در این مکان موزه قوم نگاري و باستان شناسي نيز برای بازدید علاقه مندان موجود است. (اين موزه همه روزه بجز روزهاي دوشنبه برای بازدید کنندگان باز می باشد).

غار دامالاش آنتالیا

در این منطقه می توانید به تماشای 3 غار دریایی دیگر نیز بپردازید به نام های فسفرلوماعارا به معناي غار فسفري که پوشیده ازتركيبات سنگي شب تاب درخشان می باشد. غار دیگر غار كيزلارماعاراسي نامیده می شودکه به معنای غار دخترها است به این دلیل که در قدیم محل نگهداري اسیران زن به وسیله دزدان دريائي بوده است. غار سوم نیز غار عاشيك لارماعاراسي نام دارد.