آب و هوای آنتالیا

آب و هوای آنتالیا حاره ای و مدیترانه ای، نیمه گرمسیری و مرطوب است. در فصول مختلف در طول سال بخش های مختلفی از شهر بارندگی دارد و میزان آن در نقاط مختلف کشور متفاوت است. علاوه بر این، بارندگی و مقدار رطوبت و گرمای هوا نیز در بخش های مختلف شهر متغیر است. شما می توانید با شرکت در تور های ویژه آنتالیا در فصول مختلف سال به این کشور سفر کرده و از زیبایی های طبیعی فصل ها لذت ببرید. شهر آنتالیا در ساحل دریای مدیترانه و در خلیجی به همین نام قرار گرفته است. از ناحیه جنوبی خلیج آنتالیا ترکیه ، دسترسی به ساحل به آسانی صورت می گیرد و این در حالی است که سه لبه ی دیگر آنتالیا از جنگل های متراکم کوهستانی با شیب بسیار تند، پوشیده شده است. ارتفاع این کوه ها تنها در فاصله ی کمی از دریا به سطحی قابل توجه می رسد. کوه های خلیجی تا نواحی غربی آنتالیا امتداد یافته اند و کوه های آهکی تاروس نیز شمال و شمال شرقی آنتالیا را در برمی گیرد. ساختمان آهکی کوه های تاروس باعث به وجود آمدن کوه های متعددی در آن نواحی شده است که برخی از این قارها توسط گردشگران مورد بازدید قرار می گیرند. زیباتری و شناخته شده ترین قارهای این منطقه، قارهای؛ “دودنسیک”، “داملاتاس”، “بویوک دودن”، “آلتین بسیک”، “کاراین” و “کساین” هستند.

ساختار استلاکتیتی و استالاگتمی این قارها بر زیبایی آن ها و همچنین ارزششان از لحاظ علم زمین شناسی افزوده است. برخی از این قارها اهمیت تاریخی نیز دارند، از این جهت که انسان های اولیه ناحیه آناتولی در آن ها سکونت داشته اند. در برخی نواحی، رودهایی که از سوی ارتفاعات به سمت دریا جاری شده اند، تنگه های کوتاه و عمیقی را به وجود آورده اند. معروف ترین این تنگه ها، تنگه “کوپورلو” (به معنای تنگه ی پل دار) و “گو ور کانین” هستند. در برخی نواحی آنتالیا به ویژه در نواحی غربی، کوه ها تا دریا امتداد یافته اند و نواحی جلگه ای به چشم نمی خورد و این درحالی است که در نواحی شمال و شمال شرقی، جلگه های پرآبی وجود دارند. مهم ترین رودها از شرق به غرب عبارتند از؛ گوسکو، کندیر، دودن استریم، آکسو، کوپروسای، ماناوگات، آلرنا و کارگی. در مسیر برخی از این رودها از جمله؛ ماناوگات، کورسونلا و دودن آبشارهای زیبایی به وجود آمده است. در سر راه برخی رودها مانند: “اویماپینار” و “کاراسارن” سدهای تاریخی احداث شده توسط دست بشر وجود دارند.

کوه های مرتفع (به جز در نواحی جنوبی)، از ناحیه آنتالیا در برابر سرما محافظت می کنند. وجود رودهای متعدد و آب و هوای گرم و معتدل، نواحی بسیار حاصل خیزی را در آنتالیا به وجود آورده است. ناحیه آنتالیا در اقلیم مدیترانه ای قرار گرفته است، از ویژگی های اصلی این اقلیم آب و هوایی؛ زمستان های کوتاه و معتدل و تابستان های گرم و خشک، با بارش قابل توجه باران در تمام طول سال است. شرایط آب و هوایی مساعد، پوشش گیاهی زیبایی را در ناحیه آنتالیا به وجود آورده است. کوه های شیب داری که پیرامون آنتالیا را فراگرفته اند و در برخی نواحی تا لب آب توسعه یافته اند غالبا از جنگل های سرو پوشیده شده اند. انواع مختلفی از سبزیجات و میوه ها، از قبیل کیوی و موز نیز به طور گسترده در این سرزمین حاصل خیز کشت می شود. گلخانه های متعددی نیز در ناحیه آنتالیا وجود دارند. دو چرخ اصلی اقتصاد ناحیه آنتالیا، صنعت گردشگری و کشاورزی هستند.